Niečo o mne

Volám sa Gergely Takács. Bývam vo Veľkom Mederi, na južnom Slovensku. Venujem sa výrobe nábytku. V celom svojom živote som bol kreatívnou osobnosťou. V detstve som sa učil výtvarnému umeniu, potom som si vyskúšal seba v tvorbu hudby, ale nakoniec som našiel uspokojenie pri spracovaní dreva. Môj starý otec bol tesár a debnár, teda drevo ako prírodná surovina bola vždy blízko k môjmu srdcu. Rád som chodil do dielne a pozorne som sledoval ako tvorí rukami.

Tvorba dáva krídla ku kreatívnosti. Žiť s vedomým, že mám možnosť opäť pracovať v dielni mi dáva hrejivý pocit pri každodennom vstávaní! Vyrábam ručné výtvory v najužšom slova zmysle. Naraz sa sústreďujem výlučne iba na tvorbu jedného z mojich diel, počínajúc spracovaním surového dreva, končiac finalizáciou predmetu dennej potreby. Drevo je naveky žijúci materiál, ktorý je príliš citlivý na zmeny okolia. Počas práce mu dávam vo svojej tvorbe nový tvar a život.

Môj nábytok je vymyslený podľa najjednoduchších princípov. Popri dlhodobej úžitkovej hodnoty sa snažím čo najviac vplývať aj na ostatné zmyslové orgány. Mojim cieľom je vytvoriť permanentný, dlhodobý, hravý, ale exkluzívny nábytok, ktorý vyjadruje dokonalosť v nedokonalosti. Tak veľa inšpirácií je možné nájsť, iba treba otvoriť dvere do korán.

S mojou partnerkou Eli sa delíme v dobrom i zlom. Ona je mojou najlepšou priateľkou a najoddanejšou podporou. Radi sa zoznamujeme aj s inými ľuďmi, ako aj odovzdávame a prijímame pozitívnu energiu. Výroba nábytkov je pre mňa najlepším spôsobom spájať sa s okolitým svetom. Mojim cieľom je vytvoriť také predmety, ktoré prinášajú radosť ľuďom respektíve zlepšia ich život.

Uvítali by sme aj tvoj záujem, aby sme sa mohli s tebou podeliť o naše skúsenosti v umeleckopriemyselnej tvorbe.

S radosťou,
Gergely